FMF

Corbijn Fotowedstrijd

Dit jaar organiseert de Fotocie weer de Corbijn Fotowedstrijd!

Er zijn twee categorieën dit jaar! Abstract en Verandering. En daarbij hebben we een aparte wedstrijd voor de smartphone camera's en overige camera's!

Je maakt kans op een aantal leuke prijzen! En voor de winnaars is er natuurlijk ook eeuwige roem!

Foto's kan je inleveren tot 24 oktober via deze pagina.

De organiserende commissie wenst jullie veel plezier!

P.s. Hieronder staan de regels die je accepteer bij het inzenden van je foto's

 

Reglementen FMF Fotowedstrijd Corbijn

Begripsbepalingen
1.1 Commissie: Martijn Oudshoorn, Nick Lutjes
1.2 Jury: Is de commissie plus toegevoegde mensen
1.3 Deelnemer: Hij/zij die een inzending heeft opgestuurd voor de wedstrijd en kennis heeft genomen van de reglementen. 
1.4 Inzending: Een per uploadformulier ontvangen digitale versie van een door een deelnemer gemaakte foto onder vermelding van naam, eventuele titel, plaats, tijd en motivatie.
1.5 Reglement: Het reglement van de FMF Fotowedstrijd Corbijn.
1.6 Categorie: Eén van de volgende categorieën: verandering en abstract
1.7 Subcategorie: Categorieën zijn onder verdeeld in twee subcategorieën: Smartphone en fotocamera.
1.8 Fotomanipulatie: Het achteraf bewerken van de foto’s


Deelnemers
2.1 Iedere deelnemer mag per categorie met hoogstens één inzending aan de wedstrijd deelnemen.
2.2 Mededinging staat open voor alle FMF-leden en donateurs, de commissie en jury uitgezonderd.

3 Inzendingen
3.1 Inzendingen dienen (onverkleind en met EXIF-data en JPEG) te worden opgestuurd via deze pagina.
3.2 Inzendingen dienen uiterlijk 24 oktober 2014 in het bezit van de commissie te zijn.
3.3 Inzendingen mogen gebruikt en gepubliceerd worden door de FMF.
3.4 Inzendingen worden na binnenkomst geplaatst op de Corbijn-site, ter inspiratie van andere deelnemers.
3.5 De deelnemers mogen eigen inzendingen tot het einde van de inzendingsperiode vervangen door een andere, door in een commentaar te melden welke foto niet langer meedingt.


4 Beoordeling, uitslag en prijzen
4.1 Voor iedere categorie is er een Juryprijs.
4.2 De juryprijzen worden uitgereikt door de commissie.
4.4 Inzendingen komen slechts in aanmerking voor een prijs in de categorie  en daar bijhorende subcategorie. waarin zij zijn ingediend.
4.5 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.


5 Fotomanipulatie
5.1 Toegestane Fotomanipulatie: Het croppen/bijsnijden van de foto, kleine correcties aan de kleur, verminderen van ruis,  een minimale hoeveelheid aan doordrukken en tegenhouden, zwart-wit foto’s.
5.2 Verboden is het gebruik van:  HDR, Foto stitching, Digitale Filters die niet genoemd zijn onder lid 5.1.
5.3  Bij twijfel of de manipulatie is toegestaan neem contact op met de commissie per mail: fotocie@fmf.nl met onderwerp: Fotomanipulatie Corbijn 2014

6 Fraude
6.1 Bij vermoeden van fraude is het aan de deelnemer de authenticiteit van de inzending aan te tonen door middel van de originele foto.
6.2 Indien de commissie niet kan worden overtuigd van de authenticiteit van de inzending, heeft de commissie het recht de inzending uit te sluiten.


7 Overig
7.1 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het maken van foto's voor de wedstrijd. De commissie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
7.2 De deelnemer draagt er zorg voor dat de FMF door haar deelname aan de fotowedstrijd niet in diskrediet wordt gebracht.


8 Geldigheid
8.1 In alle gevallen waarin
a) onduidelijkheid bestaat of het reglement overtreden wordt,
b) onduidelijkheid bestaat of aan de voorwaarden van het reglement voldaan wordt,
c) het reglement niet voorziet,
wordt door de commissie beslist.


Friday April 20, 2018

Oude Doos?

Error Random photo (corbijn): Got error 28 from storage engine